Το πειραματικό πρόγραμμα <<ΕΞΑΡΧΟΣ >> συνεχίζεται το 2021 σε όλους τους νομούς της Περιφέρεια Κρήτης, υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου.  Τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε η 2η επιχείρηση Δολωματικών εφαρμογών με ΣμηΕΑ σε επιλεγμένους ελαιώνες.