Στα πλάισια συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό οργανισμό ΣμηΕΑ ”European Drone School” πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των υπεύθυνων εκπαίδευσης Matthieu Gerard & Stéphane Tilmant.
Συζητήθηκαν με τους εκπαιδευτές της IONOS πρακτικές και μέθοδοι.