Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα του πιλοτικού επιμορφωτικού προγράμματος «Καινοτόμες μέθοδοι στον αγροτικό τομέα» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η IONOS παρουσίασε τις δυνατότητες που προσφέρει στον Έλληνα αγρότη, λύσεις σύγχρονες και καινοτόμες με οδηγό την τεχνολογία.
Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε στο YouΤube στο κανάλι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στον παρακάτω σύνδεσμο.
Στο 28ο λεπτό η παρουσίαση του κου Στ. Χριστοδούλου: