Αξιοποίηση τεχνολογίας ακριβείας σε Κρητικούς ελαιώνες

Η IONOS συνεργάστηκε με την εταιρεία EFKRATO, μια οικογενειακή επιχείρηση που παράγει βιολογικό ελαιόλαδο στο Βόρειο Ρέθυμνο. Η IONOS με τα τελευταίας τεχνολογίας drones, παρείχε καλύτερη κάλυψη ολόκληρης της κόμης του δέντρου, με περισσότερη ακρίβεια και πολύ χαμηλό αποτύπωμα στο περιβάλλον!